ASTUDIAETH I ASESU’R OPSIYNAU

Mae’r ‘Options Appraisal Report’ yn amlinellu nifer o ffyrdd posibl o leihau effaith weledol y darn o’r llinell drawsyrru ym Mharc Cenedlaethol Eryri sydd ar y rhestr fer.

Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Medi 2015.

Snowdonia National Park – Draft Options Appraisal