PEDWERYDD ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PROSIECT VIP

Mae pedwerydd adroddiad blynyddol y prosiect Darpariaeth Effaith Weledol (VIP) yn sôn am ein gweithgareddau dros y flwyddyn ddiwethaf a’n gwaith yn ymgysylltu â gwahanol randdeiliaid ac mae’n rhoi trosolwg o bob un o’r pedwar prosiect blaenoriaeth.

Bu’n flwyddyn brysur arall gyda cherrig milltir cyffrous, yn cynnwys cyflwyno’r cais cynllunio ar gyfer ein prosiect VIP cyntaf yn Dorset. Yn ogystal â’r pedwar prosiect blaenoriaeth, mae Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol ledled Prydain yn dechrau elwa ar y Fenter Gwella’r Dirwedd (LEI).

Cewch wybod rhagor trwy lawrlwytho’r adroddiad yma.