Ymgynghoriad cyn ymgeisio 2019

Ar 6 Rhagfyr 2019 lansiwyd ein hymgynghoriad cyn ymgeisio ar gynigion i gael gwared ar beilonau ar draws Aber Dwyryd a gosod y cysylltiad mewn twnnel o dan y ddaear.

MAE’R YMGYNGHORIAD HON WEDI CAU. DIOLCH I BAWB SYDD WEDI DARPARU ADBORTH.

Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid technegol lleol, gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd, Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn ogystal â pherchnogion tir ac ymgynghorwyr tirwedd annibynnol, i ddatblygu ein cynlluniau. Mae hyn wedi cynnwys llawer o arolygon ecolegol a pheirianneg manwl a nodi llwybrau posibl ar gyfer y cysylltiad tanddaearol newydd.

Rydym eisiau sicrhau ein bod ni’n ystyried barn pobl leol a rhanddeiliaid ehangach cyn i ni gyflwyno ein cais cynllunio. Fel rhan o’r ymgynghoriad hwn rydyn ni’n sicrhau bod copïau o ddogfennau ar gael yn lleol ac ar-lein. Yn y dogfennau hyn gallwch ddod i wybod mwy a dweud eich dweud ar ein cynigion.

Hyd at 10 Ionawr 2019, bydd copi cyflawn o’n dogfennaeth cyn ymgeisio ar gael ar y dudalen hon. Rydym hefyd wedi sicrhau bod yr holl ddogfennau ar gael i’w gweld yn Swyddfa Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, LL48 6LF fel gall pobl edrych ar ein cynlluniau yn fwy manwl.

Byddwn yn cynnal digwyddiad i’r cyhoedd rhwng 2pm ac 8pm ar 11 Rhagfyr 2019 yn Swyddfeydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, LL48 6LF. Bydd hwn yn gyfle i chi ddod draw i weld ein dogfennau a siarad ag aelodau o dîm VIP y Grid Cenedlaethol. Gobeithiwn eich gweld yn y digwyddiad. Nid oes angen gwneud apwyntiad, felly dewch draw ar amser sy’n gyfleus i chi.

Gellir cyflwyno adborth ar y cais drafft ar-lein yma, drwy e-bost: visualimpact@nationalgrid.com neu drwy’r post: FREEPOST VISUAL IMPACT PROVISION.

Os oes gennych chi gwestiynau am ein gwaith neu os hoffech unrhyw wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 019 1898 neu drwy anfon e-bost: visualimpact@nationalgrid.co.uk

Sylwer, o ystyried natur dechnegol rhai o’n dogfennau, dim ond yn Saesneg maent ar gael.

Application for Planning Permission

Environmental Summary Cymraeg

Environmental Summary English

Design Access Statement

East- Architectural – Proposed Roof Plan – Cilfor

East- Cilfor Shaft Site – Construction and Permanent Access Track

East- Eastern Tunnel Head House Building – E & W Elevations

East- Eastern Tunnel Head House Building – N & S Elevations

East- Proposed Cilfor SEC Elevation

East- Proposed Cilfor SEC Layout

East- Proposed Site Plan Eastern Tunnel Head House

Planning Application East Location Plan

Planning Application Location

Planning Application West Location Plan

West- Architectural – Proposed Roof Plan – Garth

West- Proposed Site Plan Western tunnel Head House

West- Western Tunnel Head House Building – E & W Elevations

West- Western Tunnel Head House Building – N & S Elevations

Chapter 1 Introduction

Environmental Appraisal Report Appendices List

Environmental Appraisal Report Contents Page

Environmental Appraisal Report Figure List

Environmental Appraisal Report Glossary

Figure 1.1 Overview

Figure 1.2 Consenting

Chapter 2 Project Description

Appendix 2A CEMP Part 1

Appendix 2A CEMP Part 2

Appendix 2A CEMP Part 3

Appendix 2B Report on EMF

Appendix 2C Options Appraisal

Figure 2.1 Combined

Figure 2.2 Combined

Figure 2.3 – Proposed Garth SEC Compound Elevation

Figure 2.4 – Proposed Garth SEC Compound – Cable Circuit Elevations

Figure 2.5 – Proposed Site Plan Western tunnel Head House

Figure 2.6 – Western Tunnel Head House Building – N & S Elevations

Figure 2.7 – Western Tunnel Head House Building – E & W Elevations

Figure 2.8 – Architectural – Proposed Roof Plan – Garth

Figure 2.9 – Proposed Site Plan Eastern Tunnel Head House

Figure 2.10 – Eastern Tunnel Head House Building – N & S Elevations

Figure 2.11 – Eastern Tunnel Head House Building – E & W Elevations

Figure 2.12 – Cilfor Shaft Site – Construction and Permanent Access Track

Figure 2.13 – Proposed Cilfor SEC Layout

Figure 2.14 – Proposed Cilfor SEC Elevation

Figure 2.15 – Architectural – Proposed Roof Plan – Cilfor

Chapter 3 Environmental Appraisal Process

Appendix 3A Screening Opinion

Appendix 3B Scoping Responses

Appendix 3C Embedded Mitigation

Chapter 4 Consultation

Chapter 5 Planning Policy

Figure 5.1 Planning Policy Designations

Chapter 6 Landscape & Visual Appraisal

Appendix 6A LVIA Methodology

Appendix 6B Landscape Character

Appendix 6C Viewpoint Appraisal

Appendix 6D Aboricultural Report

Figure 6.1 LVA Study Area

Figure 6.2 ZTV from Above Ground Operational Infrastructure

Figure 6.3 ZTV of Western THH

Figure 6.4 ZTV of Eastern THH

Figure 6.5 Comparative ZTV of 4ZC027 and 4ZC027R

Figure 6.6 ZTV of Existing Pylons to be Removed

Figure 6.7 Landform and Drainage S1

Figure 6.7 Landform and Drainage S2

Figure 6.8 Tree Cover

Figure 6.9 Settlements and Infrastructure

Figure 6.10 Recreation, Routes and Open Access Land S1

Figure 6.11 Landscape Character

Figure 6.12 Seascape Character

Figure 6.13 Viewpoints

Illustrative Photomontages

Chapter 7 Terrestrial Ecology

Appendix 7A – Snowdonia Botanical Report 2019

Appendix 7B – Snowdonia Animal Report

Appendix 7C HRA and AA Report

Figure 7.1 Statutory and Non Statutory Designated Sites

Figure 7.2 Phase1 Habitat Survey

Chapter 8 Archaeology and Cultural Heritage

Appendix 8A

Appendix 8B

Fig8.1 Heritage Constraints

Fig8.2 Designated Heritage Constraints

Fig8.3 Historic Landscape Characterisation

Chapter 9 Water Resources

Appendix 9A Flood Consequences Assessment

Appendix 9B SuDS Strategy Report

Figure 9.1 Snowdonia Main Surface Water Features

Figure 9.2 WFD River Transistional and Coastal Waterbody Status

Figure 9.3 Surface Water Abstractions

Chapter 11 Agriculture and Land Use

Figure 11.1 Snowdonia Soilscapes

Figure11.2 Snowdonia Predictive Agricultural Land Classification

Chapter 12 Transport

Annex 12A Collision Data

Figure 12.1 Highway Link References

Figure 12.2 Construction Traffic Routes

Figure 12.3 Access Locations

Figure 12.4 Traffic Survey Locations

Figure 12.5 Public Rights of Way

Figure 12.6 Cycle Routes

Figure 12.7 Garth Visibility Splays

Figure 12.8 Cilfor Visibility Splays

Chapter 13 Socio-economics and Tourism

Figure 13.1 Study Area

Figure 13.2 Tourism Hubs & Tourist Attractions

Figure 13.3 Recreational Activities

Chapter 14 Noise & Vibration

Appendix 14.A Baseline Noise Data (1)

Appendix 14.B Construction Plant

Appendix 14.C Mitigation Options

Appendix 14.D Construction Noise and Vibration Predictions

Figure 14.1 Snowdonia Noise Receptors

Chapter 15 Marine Physical Processes Chapter

Figure 15-1 Overview Dwryrd Estuary

Figure 15-2 Channel Migration over the Period 1889 to 2009

Chapter 16 Marine Ecology

Appendix 16A Marine HRA

Appendix 16B Saltmarsh Survey

Figure 16-1 European and National Sites Screened in HRA Stage 1

Chapter 17 Marine Archaeology

Appendix 17A – Marine archaeology Desk Based Assessment

Appendix 17B – Marine archaeology geophys review

Figure 17-1 Location of un-named wreck showing 100m archaeological exclusion

Chapter 18 Cumulative

Chapter 19 Health in Impact Assesment Signposting