MENTER GWELLA’R DIRWEDD

Cewch ddysgu mwy am y cynllun grantiau sy’n cael ei hyrwyddo gan y Grŵp Cynghori ar gyfer.

North east from the Hardy Monument

Mae’r Fenter Gwella’r Dirwedd (LEI) yn rhan bwysig o brosiect Darpariaeth Effaith Weledol (VIP) National Grid sy’n defnyddio rhan o lwfans o £500 miliwn y trefnodd Ofgem ei fod ar gael ar gyfer cwmnïau trawsyrru trydan ym Mhrydain i wneud gwaith i leihau effaith weledol seilwaith trydan presennol a’i effaith ar y dirwedd mewn tirweddau a warchodir.

Bydd yr LEI ar gael tan 2021 a bydd yn cynnig grantiau dros gyfnod o bum mlynedd i helpu i ariannu cynlluniau gwella lleol sy’n lleihau effeithiau gweledol llinellau trawsyrru trydan National Grid a’u heffeithiau ar y dirwedd mewn AHNEoedd a Pharciau Cenedlaethol ledled Cymru a Lloegr.

Gallai’r prosiectau gynnwys plannu coed yn lleol; gwella a rheoli gwrychoedd; newid cwrs llwybrau troed, llwybrau beicio a llwybrau marchogaeth; neu ailadeiladu waliau cerrig sychion.

Mae’r ffenestr ymgeisio nesaf yn agor yn yr hydref 2016.

Cewch ragor o wybodaeth yn http://lei.nationalgrid.com/