GAIR AM NATIONAL GRID

National Grid ydym ni. Ni sy’n berchen ar y rhwydwaith trawsyrru trydan yng Nghymru a Lloegr ac yn ei reoli. Rydym yn gyfrifol hefyd am gydbwyso’r system.

About us for ALL

Mae dau fath o rwydwaith trydan: trawsyrru a dosbarthu. Mae rhwydweithiau trawsyrru yn cario trydan yn bell iawn o gwmpas y wlad ar folteddau uchel. Mae rhwydweithiau dosbarthu yn cario trydan ar folteddau is o’r system drawsyrru i gartrefi a busnesau.

National Grid sy’n berchen ar rwydwaith trawsyrru trydan Cymru a Lloegr ac yn ei reoli. Mae gwahanol ffynonellau ynni wedi’u cysylltu i’r rhwydwaith hwn.

Rydym yn gyfrifol am drawsyrru trydan o’r man lle caiff ei gynhyrchu (er enghraifft, gorsafoedd pŵer a ffermydd gwynt mawr) i drefi a dinasoedd, lle mae’r galw mwyaf. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn defnyddio rhwydwaith eang o linellau uwch ben a cheblau tanddaear sy’n gweithredu ar folteddau uchel.

Ni sy’n gyfrifol hefyd am gydbwyso’r system a sicrhau bod y cyflenwad trydan yn ateb y galw o eiliad i eiliad.