CYNLLUNIAU A GYFLWYNWYD I DILEU ADRAN 3.5KM O GYSYLLTIADAU PŴER TRAMOR

  • Cynnig i gael gwared ar 3.5km o’r llinell drydan foltedd uchel uwchben bresennol a rhoi seilwaith tanddaearol yn ei le
  • Bydd cynlluniau a ddatblygir mewn partneriaeth â rhanddeiliaid lleol yn gwella tirwedd Aber Dwyryd
  • Mae cyflwyno cais cynllunio yn dilyn pum mlynedd o ymgysylltu â chymunedau, busnesau a rhanddeiliaid lleol

Mae ein prosiect i gael gwared ar ran o 3.5km o linell drosglwyddo uwchben foltedd uchel ar draws Aber Dwyryd ger tref Penrhyndeudraeth gyda’r cysylltiad wedi’i osod mewn twnnel wedi symud gam yn nes, ar ôl cyflwyno cais cynllunio.

Rydym wedi cyflwyno’r cais i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cyngor Gwynedd.

Mae’r cynnig hefyd yn cynnwys adeiladu dau dŷ pen twnnel newydd a fydd yn rhoi mynediad i’r twnnel, ynghyd â chyfansoddyn pen selio yn y pen dwyreiniol, a fydd yn cysylltu’r ceblau â’r llinell uwchben a fydd yn aros.

Ers i’r prosiect ddechrau gyntaf yn 2015, rydym wedi gweithio gyda rhanddeiliaid lleol i ddatblygu ei gynigion, gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd, Cadw, Adnoddau Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r cynghorau tref a chymuned o amgylch yr aber. Roedd hyn yn cynnwys nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus yn ystod gwaith datblygu a dwy rownd o ymgynghori cyhoeddus ym mis Tachwedd 2018 a mis Rhagfyr 2019.

Mae dogfennaeth lawn ar gael i’w gweld a’i lawrlwytho isod.

Planning Application

Canllaw i’r Cais

Guide to Application-English

Crynodeb Amgylcheddol – Cymraeg

Environmental Summary – English

Design & Access Statement

Planning Application Drawings

Pre-Application Consultation (PAC) Report

Welsh Language Statement

Abbreviations and Glossary

Volume One – Technical Chapters 1-19

Chapter 1 Introduction

Chapter 2 Project Description

Chapter 3 Env Appraisal Process

Chapter 4 Consultation

Chapter 5 Planning Policy

Chapter 6 Landscape & Visual Appraisal

Chapter 7 Ecology

Chapter 8 Archaeology and Cultural Heritage

Chapter 9 Water Resources

Chapter 10 Ground Conditions

Chapter 11 Agriculture and Land Use

Chapter 12 Transport

Chapter 13 Socio-economics and Tourism

Chapter 14 Noise and Vibration

Chapter 15 Marine Physical Processes

Chapter 16 Marine Ecology

Chapter 17 Marine Archaeology

Chapter 18 Cumulative

Chapter 19 Health in Impact Assesment Signposting

Volume two – Technical appendices

Appendix 1A Options Appraisal

Appendix 2A CEMP Part 1

Appendix 2A CEMP Part 2

Appendix 2A CEMP Part 3

Appendix 2B Report on EMF

Appendix 3A Screening Opinion

Appendix 3B Scoping Responses

Appendix 3C Embedded Mitigation

Appendix 6.A LVIA Methodology

Appendix 6.B Landscape Character

Appendix 6C Viewpoint Appraisal

Appendix 6D Aboricultural Report

Appendix 6E Photomontages

Appendix 7A – Botanical Report 2019

Appendix 7B Snowdonia Animal Report

Appendix 7C HRA and AA Report

Appendix 8A Gazetteer

Appendix 8B Watching Brief GI Results

Appendix 9A Flood Consequences Assessment

Appendix 9B SuDS Strategy

Appendix 10A Relevant Legislation and Policy

Appendix 10B Historic map review

Appendix 12A Collision Data

Appendix 14.A Baseline Noise Data (1)

Appendix 14.B Construction Plant

Appendix 14.C Mitigation Options

Appendix 14.D Construction Noise and Vibration Predictions

Appendix 16A Marine HRA

Appendix 17A – Mar arch DBA

Appendix 17B – Mar arch geophys review

Volume Three – Figures

Figure 1.1 Overview

Figure 1.2 Consenting

Figure 2.1 Combined

Figure 2.2 Combined

Volume Three – Figures

Figure 1.1 Overview

Figure 1.2 Consenting

Figure 2.1 Combined

Figure 2.2 Combined

Figure 2.3 – Proposed Garth SEC Compound Elevation

Figure 2.4 – Proposed Garth SEC Compound – Cable Circuit Elevations

Figure 2.5 – Proposed Site Plan Western tunnel Head House

Figure 2.6 – Western Tunnel Head House Building – N & S Elevations

Figure 2.7 – Western Tunnel Head House Building – E & W Elevations

Figure 2.8 – Architectural – Proposed Roof Plan – Garth

Figure 2.9 – Proposed Site Plan Eastern Tunnel Head House

Figure 2.10 – Eastern Tunnel Head House Building – N & S Elevations

Figure 2.11 – Eastern Tunnel Head House Building – E & W Elevations

Figure 2.12 – Cilfor Shaft Site – Construction and Permanent Access Track

Figure 2.13 – Proposed Cilfor SEC Layout

Figure 2.14 – Proposed Cilfor SEC Elevation

Figure 2.15 – Architectural – Proposed Roof Plan – Cilfor

Figure 5.1 Planning Policy

Figure 6.1 LVA Study Area

Figure 6.2 ZTV from Above Ground Operational Infrastructure

Figure 6.3 ZTV of Western THH

Figure 6.4 ZTV of Eastern THH

Figure 6.5 Comparative ZTV of 4ZC027 and 4ZC027R

Figure 6.6 ZTV of Existing Pylons to be Removed

Figure 6.7 Landform and Drainage S1

Figure 6.7 Landform and Drainage S2

Figure 6.8 Tree Cover

Figure 6.9 Settlements and Infrastructure

Figure 6.10 Recreation, Routes and Open Access Land S1

Figure 6.10 Recreation, Routes and Open Access Land S2

Figure 6.11 Landscape Character

Figure 6.12 Seascape Character

Figure 6.13 Viewpoints

Figure 7.1 Statutory & Non Statutory Designated Sites

Figure 7.2 Phase1 Habitat Survey

Figure 8.1 Heritage Constraints

Figure 8.2 Designated Heritage Constraints

Figure 8.3 Historic Landscape Characterisation

Figure 9.1 Snowdonia Main Surface Water Features

Figure 9.2 WFD River Transistional and Coastal Waterbody Status

Figure 9.3 Surface Water Abstractions

Figure 10.1 Area of Search

Figure 10.2 Superficial Geology

Figure 10.3 Bedrock Geology

Figure 10.4 Contamination

Figure 10.5 Sensitive Receptors

Figure 11.1 Snowdonia Soilscapes

Figure 11.2 Snowdonia Predictive Agricultural Land Classification

Figure 12.1 Highway Link References

Figure 12.2 Construction Traffic Routes

Figure 12.3 Access Locations

Figure 12.4 Traffic Survey Locations

Figure 12.5 Public Rights of Way

Figure 12.6 Cycle Routes

Figure 12.7 Garth Visibility Splays

Figure 12.8 Cilfor Visibility Splays

Figure 13.1 Study Area

Figure 13.2 Tourism Hubs & Tourist Attractions

Figure 13.3 Recreational Activities

Figure 14.1 Snowdonia Noise Receptors

Figure 14.2 Elevation Views

Figure 14.3 PDD_33494_OHL_014_P1_WCD

Figure 14.4 PDD_33494_OHL_016_P1_ZC27R_Elevations_

Figure 15-1 Overview Dwryrd Estuary

Figure 15-2 Channel Migration over the Period 1889 to 2009

Figure 16-1 European and National Sites Screened in HRA Stage 1

Figure 17-1 Location of un-named wreck showing 100m archaeological exclusion zone (AEZ)