Mae gennych chi ran bwysig i’w chwarae yn llywio’n cynlluniau ni ar gyfer y prosiect VIP yn Eryri ac rydym yn awyddus i glywed eich barn.

    I gysylltu â thîm cysylltiadau cymunedol prosiect VIP National Grid:

    – Ffoniwch 0800 019 1898

    – Anfonwch neges ebost at visualimpact@nationalgrid.com.

    – Ysgrifennwch i’n cyfeiriad rhadbost: FREEPOST VISUAL IMPACT PROVISION