Chweched Adroddiad Blynyddol Prosiect VIP

Mae’r chweched adroddiad blynyddol ar gyfer y prosiect Darpariaeth Effaith Weledol (VIP) yn ymdrin â’r gweithgareddau yr ydym wedi ymgymryd â nhw dros y flwyddyn ddiwethaf, ein gwaith ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid a throsolwg o bob un o’r pedwar prosiect a flaenoriaethwyd.

 

Mae llawer wedi digwydd. Mae gwaith yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dorset yn mynd rhagddo’n dda. Mae ein tîm prosiect sy’n gweithio ar y safle wedi bod yn gwneud hynny o dan fesurau iechyd a diogelwch llym i’w diogelu eu hunain ac, yn hollbwysig, cadw’r gymuned leol yn ddiogel. Rydym yn ddiolchgar iawn i’n timau sy’n parhau i fynd allan i weithio bob dydd, ac i’r gymuned ehangach a rhanddeiliaid y mae eu cefnogaeth wedi ein galluogi i barhau â’r prosiect.

 

Ym Mharc Cenedlaethol y Peak District a Pharc Cenedlaethol Eryri, cyflwynwyd ceisiadau cynllunio cyn i’r pandemig daro, ac ers hynny rhoddwyd caniatâd ar gyfer y ddau brosiect.

 

Rydym yn gweithio i gyflwyno cais cynllunio ar gyfer ein prosiect yn AHNE y North Wessex Downs yn 2021.

 

Mae’r adroddiad yn cofnodi cynnydd y prosiect VIP rhwng mis Mehefin 2019 a mis Mai 2020. Gallwch lawrlwytho copi o’r adroddiad yn Saesneg yma, ac yn Gymraeg yma.

 

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau darllen ein hadroddiad blynyddol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi e-bostio tîm cysylltiadau cymunedol y prosiect ar visualimpact@nationalgrid.com.