ASESIAD O’R EFFAITH WELEDOL A’R EFFAITH AR Y DIRWEDD

Cyhoeddwyd yr adroddiad technegol hwn ar ôl cynnal y gwaith i asesu’r effaith weledol a’r effaith ar y dirwedd yn 2014.

Pwrpas y prosiect i asesu’r effaith weledol a’r effaith ar y dirwedd yw canfod y darnau o linellau trawsyrru trydan yng Nghymru a Lloegr sy’n cael yr effeithiau pwysicaf ar dirwedd ac amwynderau gweledol y tirweddau dynodedig hyn. Mae’r pwyslais ar wneud asesiad cymharol o effeithiau’r gwahanol ddarnau o linellau trawsyrru ar y dirwedd ac amwynderau gweledol.

Cyhoeddwyd yr asesiad ym mis Tachwedd 2014.