Yma gallwch ddod o hyd i ddelweddau sy’n dangos sut y gallai Aber Dwyryd edrych ar ôl i’r llinell uwchben gael ei thynnu. Tynnwyd y delweddau hyn at ddibenion hyrwyddo yn unig gan y ffotograffydd tirwedd Benjamin Graham o dri lleoliad ar draws yr aber.

Aber Dwyryd

Ffotograff o'r llinell uwchben a dynnwyd gan y ffotograffydd tirwedd, Benjamin Graham.

Aber Dwyryd

Ffotograff o'r llinell uwchben a dynnwyd gan y ffotograffydd tirwedd, Benjamin Graham gyda'r llinell uwchben wedi'i thynnu gan ddefnyddio meddalwedd golygu lluniau.

Golygfa ar draws Aber Dwyryd gyda hen waelod 4ZC30 i'w gweld

Ffotograff o'r llinell uwchben a dynnwyd gan y ffotograffydd tirwedd, Benjamin Graham.

Golygfa ar draws Aber Dwyryd

Ffotograff o'r llinell uwchben a dynnwyd gan y ffotograffydd tirwedd, Benjamin Graham gyda'r llinell uwchben a'r hen waelod 4ZC30 wedi'i dynnu gan ddefnyddio meddalwedd golygu lluniau.

Golygfa ar draws Aber Dwyryd tuag at Bont Briwet

Ffotograff o'r llinell uwchben a dynnwyd gan y ffotograffydd tirwedd, Benjamin Graham.

Golygfa ar draws Aber Dwyryd tuag at Bont Briwet

Ffotograff o'r llinell uwchben a dynnwyd gan y ffotograffydd tirwedd, Benjamin Graham gyda'r llinell uwchben wedi'i thynnu gan ddefnyddio meddalwedd golygu lluniau.