GWYBODAETH DDEFNYDDIOL I BERCHNOGION TIR

Er mwyn datblygu ein cynlluniau ar gyfer y prosiect VIP yn Eryri, mae angen i ni gynnal arolygon amgylcheddol a pheirianyddol. Cyn y gallwn wneud hyn, mae angen cysylltu â pherchnogion a deiliaid tir yn yr ardal.

Landowners

 

Rydym yn cysylltu â pherchnogion tir y gallai’r prosiect effeithio arnynt fel y gallwn gadarnhau eu buddiannau. Mewn rhai achosion, gall fod angen i ni drafod sicrhau mynediad er mwyn cynnal astudiaethau mwy manwl ar y ddaear. Gallwn eich sicrhau na fydd National Grid na’i gontractwyr yn mynd ar unrhyw dir hyd nes y cânt y caniatâd angenrheidiol.

Rydym wedi penodi’r asiantau tir, Bruton Knowles, i weithredu ar ein rhan ac i gysylltu â phawb sydd â buddiannau yn y tir.

Rydym yn annog pawb sydd â buddiant yn y tir y bydd y prosiect yn effeithio arno i gysylltu â’n hasiantau tir fel y gallant drefnu cyfarfod gyda chi ar ein rhan.

Gellir cysylltu â Bruton Knowles yn: 01452 880000

Gofynnir i chi gyfeirio at brosiect VIP National Grid pan fyddwch yn ffonio.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen isod:

http://www2.nationalgrid.com/uk/services/land-and-development/