Gwahoddiad i bobl leol helpu i ddatblygu cynlluniau

Gwahoddiad i bobl leol helpu i ddatblygu cynlluniau a allai olygu bod rhan o linell drydan uwch ben yn Eryri yn cael ei chladdu

  • Gwahoddiad i bobl leol helpu i ddatblygu cynlluniau a allai olygu bod rhan o linell drydan uwch ben yn cael ei thynnu i lawr a chebl tanddaear yn cael ei osod yn ei lle
  • National Grid yn cydweithio’n agos ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac eraill ar y prosiect
  • Digwyddiadau gwybodaeth i’r cyhoedd i’w cynnal ym Mhenrhyndeudraeth

Mae pobl leol yn cael eu gwahodd i helpu i ddatblygu cynlluniau a allai olygu bod rhan o linell uwch ben ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cael ei thynnu i lawr a chebl trydan tanddaear yn cael ei osod yn ei lle.

Mae’r gwaith yn rhan o brosiect National Grid, Darpariaeth Effaith Weledol (VIP)*, sef cynllun mawr i leihau effaith weledol llinellau pŵer foltedd uchel sydd mewn ardaloedd a warchodir ledled Cymru a Lloegr.

Ym mis Tachwedd 2014, nodwyd mewn astudiaeth annibynnol bod rhan o linell drydan ger pentref Penrhyndeudraeth yn cael effaith sylweddol ar y dirwedd ac o safbwynt gweledol.

Ers hynny, mae National Grid wedi bod yn cydweithio â sefydliadau lleol yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd a Cyfoeth Naturiol Cymru i ymchwilio i gladdu ceblau.

Caiff pobl yr ardal ddod i weld sut y mae’r cynlluniau’n datblygu a rhoi eu hymateb mewn dau ddigwyddiad:

 

Dyddiad: Dydd Iau 14 Gorffennaf

Amser: 2.00pm – 8.00pm

Lleoliad: Pencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LF

 

Dyddiad: Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf

Amser: 10.00am – 4.00pm

Lleoliad: Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LG

 

Bydd aelodau o dîm prosiect National Grid wrth law i ateb cwestiynau ac i drafod y prosect yn fwy manwl.

Dywedodd Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: “Rydym yn croesawu’n fawr iawn y rhan y mae National Grid yn ei chwarae, yn ystyried tanddaearu’r cysylltiad yn lle defnyddio peilonau. Mae Aber Afon Dwyryd eisoes yn amgylchedd arbennig iawn ac, os caiff y cysylltiad ei roi o dan y ddaear, bydd yn ychwanegu’n fawr at ei harddwch naturiol. Bydd y ddau ddigwyddiad hyn yn helpu National Grid i gael syniad o farn pobl yr ardal am y prosiect.”

Dywedodd Hector Pearson, Rheolwr Prosiect VIP National Grid: “Rydym yn ystyried coridorau llwybrau posibl lle teimlwn y gallem gladdu’r ceblau trydan, fel y gallem dynnu rhai o’r peilonau i lawr.

“Rydym yn edrych ar sawl dewis ac yn gwrando ar gyngor arbenigwyr lleol.  Rydym yn awyddus i rannu’r cynlluniau â’r gymuned leol ac i gael gwybod beth yw eu barn amdanynt.”