DIGWYDDIAD – Gorffennaf 2016

CAFODD BOBL LEOL GYFLE I DDWEUD EU DWEUD AM EIN CYNIGION I DYNNU RHAN O WIFREN DRAWSYRRU’R GRID CENEDLAETHOL YM MHARC CENEDLAETHOL ERYRI I LAWR

Dros yr haf 2016, cynhaliodd y Grid Cenedlaethol ddigwyddiadau cyhoeddus fel bod y gymuned leol yn gallu dysgu mwy am y prosiect. Daeth tua chant o aelodau’r cyhoedd i ddau ddigwyddiad ym Mhenrhyndeudraeth, gan gynnwys cynghorwyr lleol a chynghorwyr cymuned.

Roedd aelodau o dîm y prosiect wrth law i rannu gwybodaeth ac i siarad am opsiynau posib ar gyfer gwella’r tirlun drwy dynnu rhan o wifren drawsyrru bresennol y Grid Cenedlaethol ger Penrhyndeudraeth i lawr.

DWEUD EICH BARN

Mae eich barn am y prosiect peirianyddol mawr hwn yn bwysig iawn. Rydyn ni’n awyddus iawn i gynnwys pobl leol yn y gwaith o ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer y prosiect.

NG VIP Feedback form

Os hoffech dderbyn mwy o fanylion am y digwyddiadau a gynhaliwyd dros yr haf 2016, e-bostiwch visualimpact@nationalgrid.com neu ffoniwch FREEPHONE 0300 134 0051.