Ymgynghoriad cyn ymgeisio 2019

Ar 6 Rhagfyr 2019 lansiwyd ein hymgynghoriad cyn ymgeisio ar gynigion i gael gwared ar beilonau ar draws Aber Dwyryd a gosod y cysylltiad mewn twnnel o dan y ddaear.

MAE’R YMGYNGHORIAD HON WEDI CAU. 

Rydym wedi cyflwyno ein cais cynllunio. I weld y dogfennau hyn, cliciwch yma

Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid technegol lleol, gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd, Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn ogystal â pherchnogion tir ac ymgynghorwyr tirwedd annibynnol, i ddatblygu ein cynlluniau. Mae hyn wedi cynnwys llawer o arolygon ecolegol a pheirianneg manwl a nodi llwybrau posibl ar gyfer y cysylltiad tanddaearol newydd.

Os oes gennych chi gwestiynau am ein gwaith neu os hoffech unrhyw wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 019 1898 neu drwy anfon e-bost: visualimpact@nationalgrid.co.uk